Rekrutacja

Rekrutacja w naszej placówce odbywa się przez cały rok szkolny – według dostępności miejsc, dlatego zawsze warto napisać do nas zapytanie o wolne miejsce lub od razu zgłosić swoje dziecko mailowo: info@lisrudoslaw.pl

Aby zgłosić dziecko do Punktu Przedszkolnego Lisa Rudosława, należy wydrukować i uzupełnić Kartę zgłoszenia Kandydata (wersja_PDF i wersja_DOCX), a następnie przesłać Kartę drogą elektroniczną na adres: info@lisrudoslaw.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby placówki w dniach i godzinach jej otwarcia. W razie braku możliwości wydrukowania Karty zgłoszenia, można ją również wypełnić na miejscu, w naszej placówce.

Ostatnim etapem rekrutacji jest podpisanie Umowy o świadczenie usług przez nasz Punkt Przedszkolny. Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci, które zostaną przyjęte (wg kolejności nadsyłanych/dostarczanych zgłoszeń Kandydatów), podpisują Umowę w siedzibie placówki.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zgłoszenia dziecka, możesz także zadzwonić bezpośrednio do Działu Rekrutacji pod nr tel. 502-611-120.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą zaprzyjaźnić się z Lisem Rudosławem i zostać małymi odkrywcami przyrody 🙂