Rekrutacja

Aby zapisać dziecko do naszego Punktu Przedszkolnego, należy wydrukować i uzupełnić Kartę zgłoszenia Kandydata (wersja „docx” i wersja „pdf”), a następnie przesłać Kartę drogą elektroniczną na adres info@lisrudoslaw.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby placówki w godzinach jej otwarcia (7:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku).

Ostatnim etapem rekrutacji jest podpisanie Umowy o świadczenie usług przez nasz Punkt Przedszkolny. Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci, które zostaną przyjęte do naszego punktu (wg kolejności nadsyłanych/dostarczanych zgłoszeń Kandydatów), podpisują Umowę w siedzibie placówki.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą zaprzyjaźnić się z Lisem Rudosławem i zostać małymi odkrywcami przyrody 🙂