REKRUTACJA 2024/2025

Rodzicu, aby wziąć udział w rekrutacji należy:

1/ Pobrać „Kartę zgłoszenia Kandydata” z zakładki Rekrutacja na naszej stronie internetowej http://www.lisrudoslaw.pl/rekrutacja/
2/ Wypełnić i podpisać w/w Kartę zgłoszenia (2 strony), a następnie złożyć ją osobiście w naszej placówce (Gdańsk, ul. Jaworzniaków 32) lub wysłać mailowo (skan albo zdjęcie) na adres info@lisrudoslaw.pl
3/ Oczekiwać na odpowiedź z naszej strony.

Rekrutację prowadzimy przez cały rok szkolny – wg dostępności wolnych miejsc.