REKRUTACJA 2020/2021

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rusza rekrutacja do Punktu Przedszkolnego Lisa Rudosława na rok szkolny 2020/2021.
Mimo, że na chwilę obecną nie dysponujemy wolnymi miejscami na rok 2020/2021, zachęcamy do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, aby zarezerwować miejsce dla swojego dziecka w przypadku zwolnienia się miejsc.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
1/ Pobrać „Kartę zgłoszenia Kandydata” z zakładki Rekrutacja na naszej stronie internetowej http://www.lisrudoslaw.pl/rekrutacja/
2/ Wypełnić i podpisać w/w Kartę zgłoszenia (2 strony), a następnie złożyć ją osobiście w naszej placówce (Gdańsk, ul. Jaworzniaków 32) lub zeskanować i wysłać mailowo na adres info@lisrudoslaw.pl
3/ Oczekiwać na kontakt z naszej strony, który nastąpi z chwilą zwolnienia się miejsca dla Państwa dziecka.

UWAGA! W postępowaniu rekrutacyjnym będziemy uwzględniać zarówno kolejność zgłoszeń jak i wiek dziecka, dlatego nie ma możliwości ustalenia miejsca porządkowego w kolejce do przyjęcia.